2020 PAMBANSANG KUMPERENSYA SA FILIPINO

Ang wikang Filipino ay naglilinang sa maraming aspekto ng pamumuhay ng mga indibidwal. Ito rin ang wikang nagbibigay kakayahan sa midya upang maghatid ng impormasyon at kalaaman sa mamamayang Pilipino.