2022 Pambansang Kumperensiya sa Filipino

Isang Magandang Pagbati!

Makiisa at tunghayan ang gaganaping 2022 Pambansang Kumperensiya sa Filipino ng kolehiyo ng Agham, Sining at Edukasyon na may temang “Pamamahayag sa Filipino Tungo sa Maunlad na Bansa” sa pamamahala ng Kagawaran ng Midya at Kominikasyon at sa pakikisa ng mga mag-aaral sa kolehiyo ng Midya at Komunikasyon ng Trinity University of Asia. Kaugnay nito, muli namin kayong inaanyayahang dumalo sa birtwal na kumperensiyang ito sa darating na Setyembre 29-30, 2022.

Magparehistro lamang sa: https://tinyurl.com/2022PAKUFIL